Pravidla taneční školy

 1. Přihláška je závazná, po zaplacení nemůžeme kurzovné vracet. V případě vážných důvodů (stěhování, úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc) může být kurzovné vráceno (40% storno poplatek).
 2. Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, absenci však nemůžeme finančně odškodnit. V případě, že je to možné, může být frekventantovi nabídnut náhradní termín výuky.
 3. Zrušení výuky je v případě nutnosti vyhrazena. Taneční škola je povinna včas frekventanty o změně informovat a výuku také nahradit.
 4. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi v prvních hodinách kurzu, či během zápisu. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Vystavení duplikátu průkazky bude zpoplatněno (50Kč).
 5. V průběhu výuky pro mládež není možné odcházet. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení (bez udání důvodu) i s připsáním tel. čísla domů příp. na mobil.
 6. Garde (doprovázející osoby v kurzech pro mládež) se prokazují při vstupu buď průkazkou „gardenkou“ (obdrží dívky i chlapci pro jednu osobu svého doprovodu), nebo jednorázovou vstupenkou zakoupenou u personálu kurzu.
 7. Společensky vhodné oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou. V případě nesplnění se nebude moci žák či host lekce zúčastnit. (viz. bod č. 19)
 8. Frekventanti docházejí do kurzu již v předepsaném oblečení a včas. U sálu není zřízena převlékárna, ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.
 9. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. V našem kurzu bude zajištěna tato služba za obvyklý poplatek. Do sálu není vhodné, z prostorových a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky.
 10. Společenská pravidla a pokyny vyučujícího jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenské etiketě může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.
 11. Pořizování fotografií a videozáznamů v sálu v průběhu hodin na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce.
 12. Během výuky není vhodné používat mobilní telefony. V případě, že se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním a jinými zvuky Vašeho mobilního aparátu.
 13. Žvýkací pryž není vhodným společenským doplňkem ani u mládeže, ani u hostů.
 14. Vyučujícího je vhodné oslovovat „Mistře“, tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.
 15. V sálu se nekouří. V předsálí je prostor vyhrazený pro kouření, netýká se to však účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.
 16. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. Stejně tak z obecného pohledu není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny, v sále MDK je k dispozici za účelem občerstvení bar s obsluhou.
 17. Doporučení slovy „není vhodné“ apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a hosté jako závazná.
 18. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečního kurzu seznámil a bude jej dodržovat.
 19. Do kurzu pro mládež nosí společenské oblečení jak účastníci kurzu, tak hosté (rodiče, kamarádi). Dívky: dlouhé či společenské šaty (tzv. koktejlky), sukně, či společenské kalhoty. Halenka či top, boty na nižším podpatku nejlépe s pevnou patou. Chlapci: tmavý oblek (černý, modrý či šedý), tmavé boty a ponožky, bílá či barevná košile s kravatou či motýlkem. Bílé rukavičky doporučujeme. Pokud projeví rodiče či kurzista (ka) zájem, taneční škola zprostředkuje a zajistí skutečnou taneční obuv, která je vhodná zároveň pro tanec a zároveň pro jakoukoliv společenskou událost.

Okruhy společenských témat v kurzech pro mládež:

 • obecné zásady platné v rodině, škole a společnosti
 • společenské pořadí – čestné místo
 • pozdrav – představování – podání ruky
 • péče o zevnějšek – image – oblékání – hygiena
 • společenské vztahy: muž – žena (společensky významnější osoba)
 • chování na veřejnosti (ulice, kulturní a sportovní zařízení, dopravní prostředky)
 • chování v restauraci – stolování , rauty, vernisáže, vinárny, taneční sály
 • společenský takt a cit
 • návštěva – pozvání – druhy návštěv
 • všeobecně: u telefonu – kouření a pití – nezpůsoby

Taneční mistři tato témata procházejí průběžně a obecně (nelze projít všechny konkrétní situace).